Privacyverklaring

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe NVLO omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van de website. U wordt aangeraden deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

By ease fungeert als congressecretariaat voor het NVLO Congres. Het NVLO heeft hiertoe een verwerkersovereenkomst gesloten met By ease.

 

By ease gaat zorgvuldig met gegevens om, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). By ease verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van NVLO in het kader van het uitvoeren van het NVLO Jaarcongres. NVLO is uit dien hoofde krachtens artikel 4, onderdeel 7 van de AVG Verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van persoonsgegevens en By ease is krachtens artikel 4, onderdeel 8, Verwerker. NVLO is te allen tijde eigenaar van deze gegevens.

 

Zowel By ease als NVLO garandeert te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

Soorten en doelen van verwerking persoonsgegevens

By ease verzamelt de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van producten of diensten, het bezoek van deze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief. De persoonsgegevens die By ease verwerkt en het doel daarvan:

 • Naam, functie- en contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres) en eventueel registratienummer/BIG-nummer: deze gegevens worden gebruikt om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Denk hierbij aan:
  • Het bevestigen van uw optie of inschrijving
  • Het kunnen aanmaken van een bij uw inschrijving horende factuur
  • Het kunnen verzenden van informatie betrekking hebbend op deelname aan een het congres
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het kunnen toesturen van een evaluatiemogelijkheid en downloadmogelijkheid van uw naslagwerk
  • Het kunnen samenstellen van de deelnemerslijst die verspreid wordt onder de deelnemers (bestaande uit: naam, functie, organisatie per deelnemer) en een deelnemerslijst die verspreid wordt onder de sprekers (bestaande uit: functie, organisatie per deelnemer)
  • Het kunnen toesturen van een gepersonaliseerd bewijs van deelname (naam)
  • Het kunnen verwerken van uw presentie op het congres ten behoeve u accreditatiepunten toe te kennen
  • Het contact opnemen met u via telefoon of e-mail, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te kunnen informeren over eventuele wijzigingen van diensten
 • Naam, functie- en e-mailadres (adres, telefoonnummer, e-mailadres): Deze gegevens gebruiken By ease en NVLO voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of informatie over voor u mogelijk interessante producten en/of diensten van NVLO, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
 • Betaalgegevens: by ease gebruikt uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op deze website worden gegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op deze website te verbeteren.

 

Rechtsgronden verwerking van persoonsgegevens

Het verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van verschillende rechtsgronden.

 • Toestemming: u geeft toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief.
 • Overeenkomst: het verwerken van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoer van de overeenkomst, want zonder uw contactgegevens is het niet mogelijk uw bestelde product/dienst te leveren.
 • Gerechtvaardigd belang: het verwerken van uw gegevens is noodzakelijk in verband met gerechtvaardigd belang van het By ease, namelijk marketingdoeleinden.
 • Wettelijke verplichting: Er rust een wettelijke verplichting op het By ease om uw gegevens op te slaan voor facturatie. Dit is om te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.

 

Inzage, wijziging, verwijdering persoonsgegevens

U kunt contact opnemen met ons (zie contactgegevens) als u:

 • inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld
 • een verzoek wilt indienen tot rectificatie, verwijdering of blokkering van uw persoonsgegevens
 • bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
 • een klacht wilt indienen over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Doorgeven, bewaren en geautomatiseerde besluitvorming

De door ons vastgelegde persoonsgegevens verkopen/delen NVLO en By ease niet aan/met derden. Daarnaast verstrekken NVLO en By ease uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. NVLO en By ease bewaren bovenstaande gegevens vijf jaar.

 

By ease maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Cookies en soortgelijke technologie

De website van NVLO Jaarcongres gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn in ons geval bedoeld om je via deze site zo goed mogelijk te bedienen. Elke keer dat u de website van het NVLO Jaarcongres bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie. Het is vervolgens mogelijk om de website speciaal op u in te stellen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.

 

Beveiliging persoonsgegevens

NVLO en By ease maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

De website en het gebruikte registratiesysteem hebben een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden. Daarnaast zijn databases beveiligd met wachtwoorden.

 

Links naar externe websites

Op de website van het NVLO Jaarcongres kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. NVLO en By ease dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze externe websites en organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die u bezoekt.

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, neemt u dan gerust contact met ons op (zie contactgegevens).

 

Bedrijfs- en contactgegevens:

By ease

Postbus 16065

2301 GB Leiden

071-5148 203

info@byease.nl

KvK: 28080488